Rezonans; Herkes için...

Herkes için; Rezonans terapileri

Rezonans terapileri bir sağlık problemi olsun ya da olmasın herkes için önerilir. Çünkü hastalık bir sonuçtur ve amacımız hastalığı değil o hastalığın yeşerdiği toprağı düzeltebilmektir. Gerçek şifa ancak bu şekilde olabilir. Hastalık bozulmadaki son aşamadır ve amacımız olabildiğince bu seviyeye gelmeden önce birşeyler yapabilmektir.

Rezonasın terapileribiorezonansın Neosante tecrübesi ile harmanlanmış şeklidir ve biorezonans terapileri Dünya'da birçok sağlık problemi için 40 yılı aşkın süredir kullanılagelmektedir.  

    

Çocuklarda kullanılabilir mi... 

Rezonans terapileri, çocuklarda 18 aylıktan (ve zorunlu hallerde çok daha erkenden) itibaren kullanılabilir. Bebeklerde; bebek, annesinin kucağında iken, anne ve bebeğe aynı anda terapi yapılır. Yan etkisi yoktur, güvenle uygulanabilir.

whatsapp

Kullanılmadığı durumlar var mı... 

Bu terapileri hamilelerde (bu konuda güvenilirliğiyle ilgili bilimsel bir çalışma yapılmadığı için), zorunlu kalmadıkça kullanmıyoruz. Kalp pili taşıyanlarda kullanmıyoruz. Psikotik atak durumunda (örneğin; manik ataklarda) kullanmıyoruz.

    

Yan etkisi var mı... 

Rezonans terapilerinin herhangi bir yan etkisi yoktur.
Daha iyi açıklayabilmek için şöyle ki... Rezonans terapileri iki şekilde kullanılır. Birincisi dengeleyeci seanslardır ve bu seanslar herkes için önce ruhsal denge ve iyi hissetme hali ve sonra da fiziksel iyilik haline doğru yönlendirir. İkinci kullanım şekli ise detoks temellidir, yani "temizlenmek için uyarımı" ve "silkinmeyi" hedefler.

Eğer detoks olarak sınıflanan bir rezonans formu kullanılmış ise önce hastalık semptomunda hafif bir atış görülür ki bu da beklenen durumdur. Rezonans terapilerinde, iyileşmek için önce ufak bir tetiklenme gerekli ve bu normaldir. Bu durum, homeopati ya da benzer birçok tamamlayıcı-holistik terapi şeklinde "iyileşme krizinin" kendisidir.

Eğer detoks sınıfında bir uygulama yapıldı ise; Terapiler sonrasında bol bol su içilmesi, frekans temizliği yapılan maddelerden (ve gıdalardan) uzak kalınması, bu sürecin rahat geçirilmesi ve terapinin etkinliğinin derin olması açısından önemlidir.

Rezonans terapilerinin ilk günlerdeki olası detoks etkileri, asıl olarak bir yan etki değil, sürecin kendisinin normal özelliğidir. 

Rezonans terapilerinde uyulması gereken kurallar

1) Bazı gıdaları hiç tüketmemek...

Detoks temelli uygulamalarda ana kural frekans temizliği yapılan gıda grubunun hiç tüketmemesidir. Kişinin reaksiyon derdiği gıda ya da maddelerin bulunduğu nabız testlerinden sonra frekans temizliği özellikle bazı gıda grupları üzerinden yapılır ve bunların hiç tüketilmemesi çok önemli ve de gereklidir.

2) Üzerinde çalışılan maddeye hiç temas etmemek...

Frekans silmeleri, "formatlamak" gibi düşünülebilir. Bir madde üzerinden (detoks amaçlı) frekans silmesi yapıldığında kişinin, o maddeden uzak kalması istenir ve yeterince zaman geçip de kişi, o madde ile tekrar temas ettiğinde tetiklenme (örneğin alerji) olmaması beklenir. Bu yüzden, örneğin; polen üzerinden yapılan terapilerin, polen mevsiminde değil de polen mevsimi öncesi ya da sonrasında yapılması, tedavi etkisinin yeterli ve güçlü olması açısından önemlidir. Ya da kedi tüyü üzerine yapılan terapilerde kişinin, kedi tüyü ile temas etmemesinin sağlanması, terapilerin etkinliği açısından önemlidir.

3) Çok su tüketmek, detoks kurallarına uymak...

Detoks temelli seanslarda yapılan işlemi; vücudun temizlik için uyarılması ve frekans temizliğinin ardından (alerjenle karşılaşmadığı bir süre içerisinde) kendini re-organize etmesi olarak tanımlayabiliriz. Bütün diğer rezonans terapi şekillerinde olduğu gibi, alerjenler üzerinden yapıln silmelerde de kişinin bol su içmesi, banyo, hamam ya da sauna gibi vücudu elektriksel olarak nötrleyecek ve detoksu kolaylaştıracak aktivitelerde bulunması önemlidir.

ÖNEMLİ NOT:  Bu site rezonans terapileri ile ilgili farkındalık oluşturmak için hazırlanmıştır. Bu sitede bahsedilen uygulamalar, biorezonans ve rezonans terapileri ile ilgili açıklamalar, hastalık tanımları ve vücudun enerji sistemiyle ilgili verilen bilgiler, dünyada yayılmakta olan bir entegratif/holistik (tamamlayıcı/bütünsel) wellness akımının yansımalarıdır. Ancak, bu sayfalarda anlatılanlar; klasik tıbbi yöntemler, tıbbi tedaviler ya da tedavi önerileri değildir. Bu sayfaları okuyan herkesin, bu sayfada yazılanların tıbbi bilgiler olmadığını; bunun yanında rezonans terapileri, biorezonans, biofeedback, bach çiçekleri ya da aile dizimlerinin bir "tedavi yöntemi olmadığı"nı ve "herhangi bir tedaviye alternatif olmadığı"nı bilmesi önemlidir. Bahsedilen yöntemler, "tamamlayıcı ve destekleyici uygulamalar" kapsamında algılanmalıdır.