NEOSANTE & NEO.Clinics/Sigara bırakma, NEOClinics biorezonans

  • Çoğu kişi için tek seans yeterlidir. Uzun süredir sigara kullanmış kişilerde yapılan terapilerin etkisi daha belirgindir.
  • Seansa girenlerin %92'sinde, sigara içme isteği net bir şekilde azalır, sigarayı bırakmak, belirgin şekilde kolaylaşır.
  • Seansa giren kişilerin %67'si, sigarayı tek seansta bırakır. Bu yeterli olmaz ise, yapılacak ikinci seans ücretsizdir.
  • Yapılan terapiler, yoksunluk semptomlarını azaltır. Sigarayı, stres yaşamadan ve kilo almadan bırakabilmenizi sağlar.

Sigarayı bırakmak çok kolay...

Sigarayı bırakmak çok kolay...

Yaptığımız terapileri, ister psikolojik bağımlılığı olsun, ister ağır fiziksel bağımlılığı olsun, sigaradan kurtulmak isteyen herkese öneriyoruz. Kalp pili taşıyanlar ve hamileler dışında bu terapiler, herkese uygulanabiliyor. Bırakmak isteyen kişilerde ağır hastalıkların bulunması, biorezonans seansları için engel değil.

Kimlerde daha etkili? Yapılan terapilerde, genel olarak, bağımlılık arttıkça etkinliğin de artacağını söyleyebiliriz. Uzun yıllardır sigara kullanan kişilerde ya da fiziksel bağımlılığın fazla olduğu durumlarda, terapilerin etkinliğinin belirgin şekilde arttığını görüyoruz.


...Neosante YouTube Kanalı

Siz yeter ki isteyin...

Siz yeter ki isteyin...

Nikotin isteğinin azaltılması... Yapılan terapilerin belirgin özelliği, sigara isteğinin azalmasıdır. Nikotine karşı fiziksel bağımlılık, sigaranın kaç yıldır kullanıldığı ve içilen miktar doğrultusunda artar. Biorezonansın etki mekanizmasını düşündüğümüzde madde bağımlılığı arttıkça, terapinin tetiklediği temizlenmenin etkisinin de artacağını düşünebiliriz. Yani terapilerin etkisi, vücut ne kadar kirli ise o kadar belirgin olacaktır. Yeter ki seansın sonrasında vücut, temizlenebilmesi için yeterince desteklenebilsin.

Stresin azaltılması... Terapilerin bir diğer belirgin etkisi ise, stres düzeyinin azalmasıdır. Bu konunun ayrıntısı hakkında, psikolojik problemler için yaptığımız terapilere göz atmanızı rica ediyoruz.


...Neosante YouTube Kanalı

Biz ne yapıyoruz, kısaca... QUiTT seanslarını "klasik biorezonans" olarak tanımlamamız doğru olur. Biorezonans yönteminde, dışarıdan verilen çok düşük enerjili elektromanyetik sinyallerle vücudun iletişime-rezonansa girmesi amaçlanır. Terapilerde genellikle 2 günlük bir adaptasyon süresi gereklidir. İki günden sonra kişide halen sigara arzusu varsa, kesinlikle tekrar uygulama yapılmalıdır. Yani iki günden sonra fiziksel bir nikotin talebi olmaması beklenir. Nikotin krizleri yaşanmıyor olmalıdır.Sigara isteğinin sadece bazen geliyor ve kısa sürede ortadan kalkıyor olması, normal olandır. Sigaranın dumanı, kişide tiksinti-bulantı yaratır. Kişi olur da sigara içmeye kalkarsa eski bildiği tadı artık alamadığını, keyif duygusunun kalmadığını fark eder. Vücut, sigaraya tepki verir ve kişi, çok doğal bir şekilde (ilk kez içiyormuş gibi) sigarayı söndürme gereğini hisseder.


...Neosante YouTube Kanalı

Ya bırakamazsam...

Ya bırakamazsam...

Sebebi her ne olursa olsun ilk seansta sigarayı bırakamayan kişilere, 3 ay içerisinde yapılacak ikinci bir seans uygulaması ücretsizdir. Şimdiye kadar yapmış olduğumuz 15.000'i aşkın uygulamadan edindiğimiz tecrübeyle şunu belirtmek istiyoruz: Aynı kişide farklı zamanlarda yapılan biorezonans kombinasyonları birbirinden çok farklı etkiler yaratabiliyor. Bu yüzden, ilk seansın ardından bir değişiklik hissetmiyorsanız 2-3 gün geçtikten sonra tekrardan seansa girmeniz çok önemlidir. Yapılan ikinci seansta QUiTT yerine NEOSeqex de kullanılabilir ve QUiTT terapilerinden sonuç alınamayan durumlarda, bu bahsettiğimiz ikinci tip terapilerinin çok dramatik-iyi sonuçlar verebildiğini gözlemliyoruz.

Çok önemli... Her seansın etki ya da etkisizlik olasılığı kendine özeldir ve yapılacak seansın, sigaradan otomatikman uzaklaşmak konusunda ne düzeyde bir değişiklik yapacağını önceden kestirmek mümkün değildir. Tecrübemiz; vücudun iki günlük bir adaptasyon zamanına ihtiyaç duyduğu ve bu iki günün bitiminde eğer istek hâlâ varsa, kişi kendisinde net bir değişim hissetmiyorsa, seansın ille de tekrarlanması gerektiğidir. Aynı işlem yapılıyor olsa bile ya da aynı kişiye yapılıyor olsa bile... Farklı zamanlarda yapılan seansların etkinliğinde büyük farklar görülmektedir.

Peki, bunun sebebi nedir? Bu durum, kişinin o anda taşıdığı elektromanyetik yükle ya da atmosferdeki elektromanyetik dalgalanmalarla ilişkili olabilir. Bu durumun sebebi tam olarak bilinmemekle birlikte terapilerden beklediği etkiyi alamayan kişiler, tekrar seansa alınmalıdır.

Bırakma oranlarımız

Bırakma oranlarımız

NEOSANTE bünyesinde, 2019 sonlarına dek, sigarayı bırakmaları için destek sunduğumuz 15.000 civarı kişiden aldığımız istatistiksel sonuçlara göre, yapılan seanslar, kişilerin %92'sinde etkili olmakta, yani kişilerin sigara isteği azalmakta ve bu kişiler, tedavinin, üzerlerinde yarattığı değişimi net bir şekilde hissetmektedirler. Bu kişilerin %18,5'inde etkinliğin, destek seansı ile sağlamlaştırılması gerekmekte, %17,5'inde ise, 3 ay içerisinde yapılan ikinci seans gerekli olmaktadır. Hastalarımızın %8'inde ise, art arda seanslar yapılmış olsa dahi sigara isteğinde azalma, stresin azalması ya da terapilerin beklenen diğer etkileri yaratılamamıştır.

ÖNEMLİ NOT: Bu sitedeki bütün yazılar, NEOSANTE NEOClinics'in kurucusu Uzm. Dr. Ersal S. Işık tarafından oluşturulmuştur. İzinsiz alıntı yapılması, açık olarak suç teşkil etmektedir. Bu sitede bahsedilen REZONANS TERAPİLERİ ya da biorezonans ile ilgili açıklamalar, hastalık tanımları ve vücudun enerji sistemiyle ilgili verilen bilgiler, dünyada yayılmakta olan bir entegratif/holistik (tamamlayıcı/bütünsel) sağlık akımının yansımalarıdır. Ancak, bu sayfalarda anlatılanlar; klasik tıbbi yöntemler, tıbbi tedaviler ya da tedavi önerileri değildir. Bu sayfaları okuyan herkesin, bu sayfada yazılanların tıbbi bilgiler olmadığını; bunun yanında rezonans terapileri, biorezonans, biofeedback, homeopati, elektrohomeopati, bach çiçekleri ya da aile dizimlerinin bir "TEDAVİ YÖNTEMİ OLMADIĞI"nı ve "HERHANGİ BİR TEDAVİYE ALTERNATİF OLMADIĞI"nı bilmesi önemlidir. Bahsedilen yöntemler, "tamamlayıcı ve destekleyici uygulamalar" kapsamında algılanmalıdır.