NEOSANTE NEOClinics Biorezonans, Aile dizimi, Bach çiçekleri

  • Biorezonanstaki enerjetik müdahalenin ilk etkisi, ruhsal durum üzerinedir. Ancak bu etki, ruhsal alanla sınırlı değildir...
  • Psikolojik problemlerde kişinin ihtiyacına göre; QUiTT, SEQEX, Bach çiçekleri ya da diğer teknikler birlikte kullanılabilmektedir...
  • Bach çiçekleri, özellikle ruhsal problemler için kullanılan homeopatik preparatlardır. QUiTT terapileri kapsamında kullanılır...
  • "Hastalık" ya da "iyileşme", bilinçaltı tercihlerdir. Aile dizimi yardımıyla derindeki tercihleri görünür kılmak, dönüşüm getirir...

Psikolojik sorunlar için
NEOQuitt biofeedback rezonans

Psikolojik sorunlar için
NEOQuitt biofeedback rezonans

Rezonans terapileri bakış açısından düşünüldüğünde insan; meridyenler, akupunktur noktaları ya da çakralar üzerinden akan bir enerji denizidir. Vücut üzerindeki/içindeki bu enerji akışındaki blokajlar, kendilerini hem psikolojik sıkıntılar hem de (ayı anda) fiziksel hastalıklar olarak gösterir. Aşağıda bahsedilen uygulamaların hepsi de bu enerji akışını dengelemek amacını taşır.

Psikolojik sorunlara bakış açımız... Hipnoz ya da telkinler ile kişinin zihin yapılanması değiştirildiğinde problemli duyguların ortadan kalkabileceğini ve hatta aynı anda fiziksel semptomların da ortadan kalkabileceğini zaten biliyorduk. Bir yandan da psikolojik durumun fiziksel bedenden ayrılmasının doğru olmadığını ve psikolojik problemlerin, kişinin sağlığını fiziksel olarak bozabildiğini gözlemliyorduk. Şimdi ise, enerjetik dengenin hem fiziksel hem de ruhsal alan üstünde direkt etkisi olduğunu ve bu alanda çalışmanın, önceden ulaşamadığımız bir terapötik güce sahip olduğunu gözlemliyoruz.

Enerjetik yapı, ruhsal sağlığımızdaki en önemli bileşen... Artık biraz daha ileriye gidip, kişinin enerjetik-elektromanyetik durumunun belki de en önemli bileşen olduğunu ve bunun hem ruhsal durumu hem fiziksel bedeni şekillendirdiğini söylüyoruz. Yapılan Rezonans terapilerinin ilk etkisi, kişinin ruhsal hali üzerinde oluyor, fiziksel problemlerdeki iyileşme de bunun arkasından geliyor. Bizim için, insanın fiziksel durumu, ruhsal yapısı ve fiziksel hastalık; aynı gerçekliğin değişik yüzleri. Rezonans terapileri, bu ikisi üzerinde aynı anda çalışıyor.

Maddesel gerçekliğin ve duyguların altında "enerji" kavramı yatar ve enerjetik değişimler aynı anda hem fiziksel hem de ruhsal sonuçlar yaratır. Enerjetik doğaya müdahale edebilmek için birkaç yolumuz var. Bunlardan birisi, homeopatiden temel alan terapiler (QUiTT), bir diğeri ise, biraz daha akupunktur mantığına yakın duran ve PEMF'yi (elektromanyetik alanları) temel alan terapiler (Seqex).

Bach çiçekleri... Bach çiçekleri, birbirinden farklı duygusal halleri tanımlayan 38 ayrı çiçekten (homeopatik kürden) oluşur. Kişi için hangilerinin uygun olduğu, kişinin doldurduğu bir form yardımıyla belirlenir. Kişinin kendi içsel dünyasıyla ilgili olarak; 38 tane çiçeğin karşılık geldiği duygusal durumları tanımlayan bir kitapçık veriyoruz ve sakin bir zamanda, soruları cevaplamasını istiyoruz. Kişinin işaretlediği şıklar ve yapılan diğer testler yardımıyla seçilen "BACH ÇİÇEKLERİ" hem QUiTT terapileri kapsamında kullanılıyor hem de evde kullanabilmesi için kişinin kendisine veriliyor. Daha fazla bilgi için lütfen "Bach Çiçekleri" sayfasını tıklayınız."

Seqex terapileri... SEQEX sisteminde enerjiye, biofeedback ile birleştirilmiş "ölçülebilir" manyetik alanlar (PEMF benzeri) ile müdahale ediyoruz. SEQEX terapileri (tıpkı burada bahsedilen diğer terapiler gibi) hem ruhsal problemi hem de fiziksel rahatsızlığı aynı anda etkiler ve sakinleştirir. Bu tecrübenin, tıbbın geleceğinin nasıl olacağıyla ilgili ipuçları barındırdığını düşünüyoruz.

Daha fazla bilgi için lütfen "Seqex Teknolojisi" sayfasını tıklayınız."

Aile dizimleri... Hem ruhsal hem de fiziksel sorunlar, kişinin, hayatı nasıl "anlamlandırdığı" ile birebir bağlantılıdır. Herkes, hayata farklı gözlüklerle bakar, farklı şekilde değerlendirir. Herkesin gözlüğü birbirinden farklıdır. Aile diziminde edinilen tecrübelerden belki de en önemlisi; öğrendiğimiz "anlam"ların (yani hayatı ne şekilde anlamlandırdığımızın) sadece anne babamızdan değil, çok daha eski kuşaklardan bilinç dışı yollarla aktarıldığıdır. Ailenin geçmiş köklerindeki bir travma (siz haberdar olmasanız bile), sizi bilinç dışı yollarla etkiler ve hayat, bu "travmatik tecrübe" üzerinden anlamlandırılır. Geçmiş kuşakların yaşadıkları, sizin, hayatı nasıl yaşadığınızı ve olaylara nasıl anlamlar yüklediğinizi birebir belirler. Aile dizimi kavramı, insan psikolojisi ve hayatın kendisi ile ilgili bildiğimizi sandığımız birçok bilgiyi değiştirmiş durumda. Daha fazla bilgi için lütfen "Aile Dizimi" sayfasını tıklayınız."

ÖNEMLİ NOT: Bu sitedeki bütün yazılar, NEOSANTE NEOClinics'in kurucusu Uzm. Dr. Ersal S. Işık tarafından oluşturulmuştur. İzinsiz alıntı yapılması, açık olarak suç teşkil etmektedir. Bu sitede bahsedilen REZONANS TERAPİLERİ ya da biorezonans ile ilgili açıklamalar, hastalık tanımları ve vücudun enerji sistemiyle ilgili verilen bilgiler, dünyada yayılmakta olan bir entegratif/holistik (tamamlayıcı/bütünsel) sağlık akımının yansımalarıdır. Ancak, bu sayfalarda anlatılanlar; klasik tıbbi yöntemler, tıbbi tedaviler ya da tedavi önerileri değildir. Bu sayfaları okuyan herkesin, bu sayfada yazılanların tıbbi bilgiler olmadığını; bunun yanında rezonans terapileri, biorezonans, biofeedback, homeopati, elektrohomeopati, bach çiçekleri ya da aile dizimlerinin bir "TEDAVİ YÖNTEMİ OLMADIĞI"nı ve "HERHANGİ BİR TEDAVİYE ALTERNATİF OLMADIĞI"nı bilmesi önemlidir. Bahsedilen yöntemler, "tamamlayıcı ve destekleyici uygulamalar" kapsamında algılanmalıdır.