Fiziksel iyilik hali için

Rezonans terapileri sağlığınızla ilgili sayısız durum ve konu için kullanılabilir. Bu yöntemle yapılabileceklerle ilgili olasılıklar gerçekten çok fazladır ve biorezonansı anlayan bir hekim bunu hastasının iyiliği için "o hastaya özel" şekillerde kullanır-kullanabilir. Aşağıda rezonans terapilerinin genel bakış açısını anlatmaya çalışacağız.

Amaç harmoniyi sağlayabilmek

Rezonans terapileri vücuttaki "enerjetik" harmoninin yeniden tesisi için birçok farklı durumun göz önüne alınması gerektiği anlayışından hareket etmektedir. Temel konu vücudun temel işleyişini bozabilecek faktörleri bulmak ve bunları ortadan kaldırmak ve de sistemi daha dengeli hale getirmektir.

whatsapp

Bedeni ve psikolojiyi beraber kapsayan yeni bir wellness anlayışı...

Rezonans terapileri biorezonansın NEOClinics ve NEOWellness için özelleşmiş halidir. Bu bakış açısında fiziksel ve ruhsal iyilik halini birbirinden ayırmaz. Aslında fiziksel sağlığı ve kişinin ruhsal dünyasını büyük bir bütünün farklı yüzleri olarak tanımlar. Dahası; ruhsal yapı fiziksel durumu ve hastalık halini etkiler ve çoğu zaman yaratır. Eğer konu kronik hastalıklarsa kişinin hayattaki duruşu - psikolojik arkaplanının kronik hastalıkta hiç bir rolünün olmadığını söylemek kesinlikle gerçek olamaz ve günümüz sağlık anlaşışının es geçtiği en önemli şeyin de bu olduğunu düşünüyoruz. 

    

Inflamasyon denilen şey...

Önemli ve rezonans terapilerini anlayabilmeyi kolaylaştıracak konulardan birisi "kronik inflamasyon" konusudur. Kronik inflamasyon (sürekli-attan alta yangı hali) için, kronik hastalıkların altındaki asıl sebep olarak çağımızın hastalığıdır diyebiliriz. Inflamasyon hali tüm bağışıklık sisteminin sürekli bir "teyakkuz" içerisinde olması şeklinde ya da "yangı"nın kronik olarak içten içe orada olması şeklinde düşünülebilir... Bağışıklığın bu şekilde uzun süreli - kronik uyarılmışlık hali osteoporozdan kolesterolün yukselmesi ve damar sertliğine... oradan romatizmal ya da otoimmun (otoagresif) problemlere birçok hastalık için arka planda yatan asıl sebeptir. 

Fiziksel taraftan bakacak olursak; 

Kronik inflamasyon hali; genetik yapımızın tanımadığı sayısız yeni toksik madde ile karşılaşan ya da genetik olarak alışkın olmadığımız bir yeme düzeni içerisinde olan bir bağışıklık sisteminin içinde olduğu bir sürekli teyakkuz hali olarak tanımlanabilir. Bağışıklık sistemimiz devamlı bir "fazla yüklenmişlik" hali içerisindedir ve bu da kronik inflamasyon hali demektir.

Ruhsal açıdan baktığımızda ise;

Aynı teyakkuz halini - kronik sempatik uyarılmışlık hali olarak yani uzun süreli/alttan alta devam eden "kaç ya da savaş hali" ya da "sürekli altta yatan stres hali" olarak an be an günümüz insanının ruhsal halinde görürüz.Günümüz insanının ruhsal yapısı sürekli - bitmeyen olan bir "kronik stres" durumudur. Bu "yangı" halinin ruhsal taraftaki yüzü olabilir mi...

Hastalıklara bütünsel bakış açısı

Rezonans terapileri hastalığın ismine odaklanmak yerine her türlü hastalığın altında yatan sebeplere odaklanır ve yukarıda bahsettiğimiz "inflamasyon" hali burada özel bir ilgiyi hak eder. Temel mantık, hastalığın kendisi değil, o hastalığın ortaya çıkmasına sebep olabilecek potansiyel problemleri ortadan kaldırmaktır. Çünkü hastalık ancak bu şekilde kalıcı bir şifa bulur. Hastalığın ne olduguna bakmaksızın; vücuttaki inflamasyonu alatmaya yonelik herşey sağlığa hizmet eder ve rezonans terapileri de tam da bu noktada yerini bulur. 

Rezonans terpileri soruna odaklanmaz, çünkü harmoni sağlandığında zaten sorun kalmayacaktır. 

Rezonans terapilerindeki temel amaç öncelikle kişiyi bahsettiği hastalık ya da sorunundan çok daha büyük bir varlık olarak görmek-değerlendirmek ve bu bütün içinde sorundan çıkış için kullanabileceği tüm araçları değerlendirip kullanmaktır. Rezonans terapilerinin kişinin ruhsal dünyası üzerindeki etkileri büyüktür ve sadece bu kısmı bile hastalığın şifası için çok büyük bir potansiyel taşır. Ama rezonans terapilerinin etkisi bununla sınırlı kalmaz. Rezonans terapileri vücudun hastalıklarla savaşma ya da kendini dönüştürme/iyileştirme yeteneğinin önünde duran birçok problem için kullanılabilir ve bu işlem genellikle "detoks" kavramı ile açıklanır. 

Rezonans terapileri hastalıklar için kullanılacaksa sadece bir hekimin kontrolünde ve sadece diğer tedavileri destekleyici olarak kullanılabilir. Tabii ki rezonans terapilerinin nasıl kullanılacağı bu tereapiyi kimin nasıl bir bilgi ile kullandığı ile birebir ilişkilidir. Ülkemizde rezonans terapilerini hakkını tam olarak vererek kullanan hekimlerin sayısı hiç de az değildir. 

ÖNEMLİ NOT:  Bu site rezonans terapileri ile ilgili farkındalık oluşturmak için hazırlanmıştır. Bu sitede bahsedilen uygulamalar, biorezonans ve rezonans terapileri ile ilgili açıklamalar, hastalık tanımları ve vücudun enerji sistemiyle ilgili verilen bilgiler, dünyada yayılmakta olan bir entegratif/holistik (tamamlayıcı/bütünsel) wellness akımının yansımalarıdır. Ancak, bu sayfalarda anlatılanlar; klasik tıbbi yöntemler, tıbbi tedaviler ya da tedavi önerileri değildir. Bu sayfaları okuyan herkesin, bu sayfada yazılanların tıbbi bilgiler olmadığını; bunun yanında rezonans terapileri, biorezonans, biofeedback, bach çiçekleri ya da aile dizimlerinin bir "tedavi yöntemi olmadığı"nı ve "herhangi bir tedaviye alternatif olmadığı"nı bilmesi önemlidir. Bahsedilen yöntemler, "tamamlayıcı ve destekleyici uygulamalar" kapsamında algılanmalıdır.