Asıl sebebe yönelik

Hastalığa değil altta yatan asıl sebebe odaklanmak...

Rezonans terapileri yüzeyde görünen hastalığa değil o hastalığa zemin hazırlayan sürece yani perdenin arkasındakilere odaklanır. Konu hem ruhsal/psikolojik hem de fizikseldir ve rezonans terapilerinin her iki boyut için de yapabilecekleri bulunur. Bu sayfalar daha çok fiziksel düzeyde yapılabileceklere ayrılmıştır bu yüzden burada detoks konusuna vurgu yapacağız. 

whatsapp

Rezonans terapilerinin hastalık durumlarında kullanılmasında öncelikli konu, vücudun üzerinde yük oluşturan olası durumları hep birlikte değerlendirmek ve kişi için özel olacak biorezonans terapi protokolünü hazırlamaktır.

NART (Neuro Otonom Response Test) testleri

Rezonans terapileri ile yapılan işlemin vücut üzerindeki etkilerini nabız üzerindeki değişiklikler şeklinde izleyebilmemizi sağlayan ve terapilerde kullanılacak frekans parametrelerini kişiye özel hale getirebilmemize olanak veren, biofeedback-nabız testleridir.

   

Gıdalar (Bazı temel intoleranslar)

Gıdalar üzerinden yapılan testlerde, gıdalar üzerinden yapılan terapinin vücut üzerindeki etkisine bakarak o gıda üzerinden yapılacak frekans temizliğinin işe yarayıp yaramayacağı belirlenir.

Toksik maddeler, tarım ilaçları, ağır metaller...

Kişinin çevresinde bulunması olası toksik maddeler veya hepimizin az ya da çok temas ettiği endüstriyel toksikler, tarım ilaçları ya da ağır metaller üzerinden yapılan testlerde, gıdalar üzerinden yapılan terapinin vücut üzerindeki etkisine bakarak o madde üzerinden yapılacak frekans temizliğinin işe yarayıp yaramayacağı belirlenir ve terapi protokolü buna göre oluşturulur.

Mantarlar, virüsler, bakteriler, küfler, polenler...

Kişinin reaksiyon vermesi muhtemel mantarlar, küfler, polenler, hayvan tüyleri vb. gibi organik asıllı maddeler üzerinden yapılan testlerde, o madde üzerinden uygulanacak frekans temizliğinin işe yarayıp yaramayacağı, eğer yapılacaksa, bu terapinin hangi parametrelerle yapılacağı belirlenir.

Rezonans terapileriinin ilgilendiği önemli konular

Rezonans terapileri için temel konu vücudun temel işleyişini bozabilecek faktörleri bulmak ve bunları ortadan kaldırmak ve de sistemi daha dengeli hale getirmektir. Rezonans terapilerinde, bünyeyi zorlaması muhtemel temel konulara yönelinir.

A) Bağırsak florasının bozulması / Dışkı üzerinden frekans temizliği...

İnflamasyon kavramından bahsediyorsak; bağırsakların yapısının düzeltilmesi diğer bütün konulardan önce gelir. Bozulmuş bağırsak florasının düzeltilebilmesinde rezonans terapileri özel bir yeri vardır.  Amaç; bağırsaklardaki bozulmuş frekans paterninin kırılması ve bu sırada probiyotikler ve benzeri doğal yollarla bağırsak dengesinin yeniden inşasının sağlanmaya çalışılmasıdır.

B) Temel gıda intoleransları / Gıdalar üzerinden frekans temizliği... 

Problemli gıdalar üzerinden yapılan frekans temizliği rezonans terapilerinin öncelikli konularından birisidir. Temel alerjenler üzerinden yapılan frekans silmeleri (ve beraberinde kişinin idrar ya da gaita gibi vücut atıkları üzerinden yapılan frekans temizlikleri) sonrasında vücuttaki inflamasyon halinin azaltılabilmesi aöaçlanır.

C) Toksik kirlenme / Toksikler üzerinden frekans temizliği... 

Rezonans terapilerinin, kişinin çevresinden alınan madde örnekleri ve toksik maddeler üzerinden yapılması, yani vücudu temizlemeye (detoks) yönelik kullanılması alerjiler ve birçok hastalığın seyrini değiştirecektir. Frekans temizliği kavramı toksik maddeler ya da ağır metaller üzerinden kullanıldığında, vücudun bu maddelerden temizlenmesi kolaylaşır. 

D) Vücut atıkları üzerinden frekans temizliği... 

Gaita, idrar gibi vücut atıkları üzerinden yapılan frekans silmeleri ve bu şekilde vücudun detoks için uyarılması... rezonans terapilerinin güçlü olduğu konulardan birisidir. Örnek vermek gerekirse; sık idrar yolu enfeksiyonu geçiren bir kişiden alınan idrar örneği üzerinden yapılan bir frekans temizliği, problemin seyrinde dramatik değişiklikler yaratabilir. İltihaplı bir akıntıdan alınan örnek üzerinden yapılan frekans silmeleri, bu iltihabın geçirilebilmesine katkıda bulunabilir. 

E) Vücuttan alınan patolojik dokular üzerinden frekans temizliği...

Örneğin ameliyatla alınan bir kanser dokusu frekans silmeleri için çok değerli bir kaynaktır. Biorezonansta hastalıklı dokuların örneklerini barındıran "ampuller şeklinde patolojik hastalık örnekleri" kullanılabiliyor olsa da hastanın/kişinin kendisinden alınmış olan patolojik doku örneği biorezonans frekans temizliği için kullanılabilir ve rezonansın bu şekildeki kullanımı özellikle önerilir. 

F) Bakteriler, virüsler ve bu mikropları içerdiği düşünülen vücut salgıları üzerinden yapılan frekans temizliği...

Rezonans terapilerinin kullanım alanlarından birisidir. Bu konuda rezonans terapileri için başvuracağınız hekimin anlatacaklarını iyice dinlemenizi öneriyoruz. 

G) Ruhsal duruma yönelik seanslar... 

"Harmoni" den bahsediyor isek kişinin ruhsal halinin dışarıda tutulması haliyle düşünülemez. Rezonas terapilerinin ruhsal durumlaraki kullanımı için ayrı bir bölüm ayrılmıştır ve burayı da incelemenizi öneriyoruz..

Fiziksel semptomlar, ruhsal hallerin dışavurumudur ve ruhsal durumu göz önüne almayan hiçbir terapi, gerçekten başarıya ulaşamaz. Rezonans terapilerinde hem fiziksel soruna yönelik terapiler yapılır hem de bu seanslar, kişinin ruhsal özelliklerine göre şekillendirilir.

ÖNEMLİ NOT:  Bu site rezonans terapileri ile ilgili farkındalık oluşturmak için hazırlanmıştır. Bu sitede bahsedilen uygulamalar, biorezonans ve rezonans terapileri ile ilgili açıklamalar, hastalık tanımları ve vücudun enerji sistemiyle ilgili verilen bilgiler, dünyada yayılmakta olan bir entegratif/holistik (tamamlayıcı/bütünsel) wellness akımının yansımalarıdır. Ancak, bu sayfalarda anlatılanlar; klasik tıbbi yöntemler, tıbbi tedaviler ya da tedavi önerileri değildir. Bu sayfaları okuyan herkesin, bu sayfada yazılanların tıbbi bilgiler olmadığını; bunun yanında rezonans terapileri, biorezonans, biofeedback, bach çiçekleri ya da aile dizimlerinin bir "tedavi yöntemi olmadığı"nı ve "herhangi bir tedaviye alternatif olmadığı"nı bilmesi önemlidir. Bahsedilen yöntemler, "tamamlayıcı ve destekleyici uygulamalar" kapsamında algılanmalıdır.