• |
  • |
alkol bırakma

Alkolü Bırakmak

Alkolü Bırakmak

İçtiğiniz alkol tipi üzerinden yapılan MORA-Terapi, alkole ait problemli elektro-manyetik titreşimin biorezonans tekniği ile vücuttan “silinme”sidir

Alkolü bırakmak için…

MORA-Terapi’nin bağımlılıklar üzerinde etkili olabileceğini gösteren ilk veriler yıllar önce alkol bırakma konusunda yapılan çalışmalardır. MORA-Terapinin sigara bırakma konusunda özellikle 2006 sonrası geldiği nokta alkol bırakma tedavilerine yeni bir bakış açısıyla tekrar bakmayı gerektirmiş ve yeni programlamalarla MORA-Terapi alkol bırakma konusunda başarılı şekilde kullanılmaya başlanmıştır.

Aynı sigara bırakma tedavilerinde yapılandaki gibi; Alkol bağımlısı olan kişide alkol üzerinde yapılan frekans silmesi kişinin isteğini azaltmakta, aldığı alkol miktarını otomatik olarak azatmakta ve kişinin alkolü tamamen bırakmasını kolaylaştırmaktadır. . Kişinin bağımlılığının düzeyine göre MORA-Terapi alkol bırakma konusunda yeterli bir tedavi olabilir ya da bilinen klasik yöntemlerine entegre edilen bir destek tedavi olarak kullanılabilir.  Tedaviler 4 gün ara ile yapılır ve ardı ardına yapılan 3 seans ilk planda yeterlidir.  Daha fazla seansın gerekip gerekmeyeceğine kişisel özelliklere bakılarak karar verilir.

Alkol bırakma tedavilerinde kişinin klasik tıbbi yaklaşımları da içeren farklı şekillerde desteklenmesi ve MORA-Terapinin bu desteklerle birlikte verilmesi önemlidir.  Alkol bağımlılığı kişinin ruhsal yapısı ile birebir bağlıdır ve kişinin psikolojik yapılanmasını ve uzun süreli izlem gerekliliğini göz ardı eden frekans silme tedavilerinin başarısı sınırlı olur. Yani bu tedaviler için terapistin tecrübesi, diğer tedaviler için olduğundan çok daha fazla önemlidir. Neosantede alkolü  bırakmak için yapılan tedavilerde, kişinin talebine ve alkol probleminin ne düzeyde olduğuna bakılarak Aile Dizimi gibi ruhsal teknikler ve beraberinde Bach çiçekleri gibi ruhsal duruma yönelik tedaviler  de önerilebiliyor.

MORA-Terapi kişinin çoğunlukla içtiği alkol cinsi üzerinden seanslar şeklinde kullanılır. İlk planda 4 gün aralıklarla 3 seans yapılmalıdır. Diğer seanslar kişinin durumuna göre planlanır

Biorezonans tedavilerinde maddelerin kimyasal özellikleri değil, fiziksel özellikleri (elektromanyetik özellikleri) kullanılır. Yani vücuttaki değişim, maddeye özgü çok ince elektromanyetik frekanslar (titreşimler) yardımıyla sağlanır. Bağımlılık durumunda yapılan işlem, bağımlılık yapmış olan maddenin (içilen alkol) cihazın içine konulması ve bu maddeden alınan elektromanyetik titreşimlerin vücuttan silinmeye çalışılmasıdır. Yani cihazın içine konulan her ne ise onun üzerinden yapılan bir frekans işlemi söz konusudur. Alkol bırakmak için yapılan uygulamalarda cihazın içine konulan madde kişinin sık içtiği alkol cinsidir. Alkol bırakma konusunda yapılan seanslar 50 dakika kadar sürer ve birkaç gün aralıklarla 3 kez uygulanır. Bu tedaviyle ilgili ayrıntılı bilgiyi MORA-Terapi sayfasından alabilirsiniz.

Kim için, hangi tedavi...

Alkol bırakma tedavilerinde MORA-Terapi’nin nasıl kullanılacağına, beraberinde başka tedavilerin de kullanılıp kullanılmayacağına kişinin özelliklerine ve asıl olarak neye ihtiyaç duyduğuna bakılarak karar verilir. Herkese MORA-Terapi yapılırken bazı kişilerde diğer tedavilerin de eklenmesi gerekebilir. Yani alkol bırakma tedavilerinde çoğunlukla kişinin durumuna göre birkaç tedavi yöntemini birarada kullanıyoruz

Neu.MORA Neosante'ye özgü olarak geliştirilmiş olan ve kişinin durumuna göre Renk terapileri ve bazen ONDAMED ile birbirini destekleyecek şekilde kullanılan MORA-Terapi yazılımıdır.  

Tedavilerde MORA-Terapiye ek olarak S.Tuning renk terapisi denilen bir başka biorezonans sistemini ya da  ONDAMED tedavilerini de ekliyoruz. S.Tuning renk terapileri kişinin zihinsel faaliyetinin sakinleştirilmesi ve MORA-Terapi için hazırlanması olarak özetlenebilir. ONDAMED ise birçok farklı sağlık problemi için kullanılabiliyor ve kısaca vücudu kendisini toparlaması için frekanslar yoluyla destekliyor. Bu tedavilerle ilgili daha fazla bilgiye RENK terapileri ve ONDAMED linklerinden de ulaşabilirsiniz. Bunlar yanında, alkolü bırakmış kişilerde karaciğeri desteklemek ve genel sağlığın düzelmesini hızlandırmak için OZON tedavisi 'ni de ayrıca sunabiliyoruz. Eğer sorunun altındaki ruhsal sebeplere bakmamız gerektiğini hissediyorsak kişiye Aile Dizimleri gibi ruhsal gelişim tekniklerini de önerebiliyoruz.

Tedavilerin etkisi...

Tedavilerin etkisi kişinin alkol ihtiyacını azaltması ve kişinin alkolden çok fazla zorlanmadan vazgeçebilmesini sağlamasıdır. Etki aynı sigara bırakmada olduğu gibi ilk seansla birlikte başlar ve birkaç günde bir yapılan 3 seansla pekiştirilir. MORA-Terapi sonrasında kişi, alkol isteğinin azalmış olduğunu net olarak hisseder. Eğer kişi yapılan seanslardan sonra alkolü almaya çalışırsa; eski bildiği keyfi alamadığını, alkolün anlamsızlaştığını fark edecektir. Buna rağmen tedavi başarısı kişideki bağımlılığın ne ölçüde olduğuna ve kişinin "asıl" olarak neye ihtiyacı olduğuna göre değişir. Yukarıda bahsedildiği üzere bazen birkaç tedaviyi birarada kullanıyoruz. Yatarak tedavi olması gereken kişileri ise uygun sağlık kuruluşlarına yönlendiriyoruz. Bu durumda MORA-Terapiyi hastane yatışı öncesi ya da sonrasında önerebiliyoruz.

Önemli Not … Bu sitedeki tüm yazılar Neosante / Uzm. Dr. Ersal S. Işık tarafından oluşturulmuştur. İzinsiz alıntı yapılması yasal yükümlülük teşkil etmektedir. ONDAMED, OZON ya da MORA-Terapi'de kullanılan cihaz Almanya kökenli bir tıbbi tedavi cihazıdır ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından doktor kontrolünde kullanılabilecek "Sınıf 2a Tıbbi Tedavi Cihazı" olarak onaylıdır. Bu sitede bahsedilen hastalıkların nitelikleri ve vücudun enerji sistemiyle ilgili bilgiler Avrupa (özellikle Almanya) kökenli ve rezonans-titreşim tıbbı olarak adlandırılmaya başlanan bir entegratif/holistik (tamamlayıcı/bütünsel) tıp akımının yansımalarıdır. Bu bilgiler, ülkemizdeki hakim tıp kültürü içinde halen mevcut değildir. Bu tedaviler, bu konuyla ilgilenmiş ve eğitim almış doktorlar tarafından çeşitli hastalıklarda kullanılabilir; ancak frekanslarla yapılan bu uygulamaların sadece diğer tedavi yöntemlerini tamamlayıcı olarak kullanıldığı unutulmamalıdır. Bu sayfaları okuyan herkesin bu sayfada yazılanların klasik tıbbi bilgiler olmadığını ve ONDAMED ya da MORA-Terapi yanında homeopati, elektrohomeopati, ozon tedavileri ya da renk terapilerinin herhangi bir tedaviye alternatif olmadığını; ancak doktorun tercihi doğrultusunda diğer tedavileri destekleyici şekilde ve klasik yaklaşımlara ek olarak kullanıldığını bilmesi önemlidir.